Saturday, July 6, 2013

3B. Thượng Đế Và Khoa Học


"Nếu loài Ong biến mất trên trái đất, 
loài người sẽ không có hơn 4 năm để sống."


“If the bee disappears from the surface of the earth,
man would have no more than four years to live." 

Albert Einstein


*


       Thượng Đế, theo định nghĩa là Đấng Chúa Tể càn khôn vũ trụ. Khi tôi nói tới Thượng Đế (TĐ) trong bài này thì tôi không nói về tôn giáo. Vì TĐ trong tôn giáo chỉ giới hạn trong tín điều của kinh sách và niềm tin của họ. Một số tôn giáo khác lại thờ các Thần, Thánh, hoặc Phật. Thượng Đế theo tôi, bao trùm khắp tất cả bất cứ gì từ cõi vô hình đến hữu hình. Đó là Sinh Lực điều hành khắp càn khôn dù bạn theo bất cứ tôn giáo nào luôn cả vô thần. 

       Tại Việt Nam ta, khi nói đến God (Anh) hay Dieu (Pháp) thì lại dịch là 'Chúa Trời', điều này gây ngộ nhận rất lớn và giới hạn Thượng đế rất nhiều vì danh từ này khiến người ta liên tưởng đến TĐ dành riêng cho Thiên Chúa Giáo. Bất cứ chữ nào có God đều biến thành Chúa, ví dụ 'God's particle' thì dịch là 'Hạt của Chúa' thay vì là 'Hạt của Thượng đế'. Hai từ này khác nhau rất xa vì đơn giản Chúa không phải là Thượng Đế. Không hiểu vì lý do gì chúng ta không dịch God là Thượng đế mà lại dịch là 'Chúa Trời', trong lúc dân chơi, các đại gia, bia ôm, hoặc các khách hàng đi chơi bời thì được gọi là Thượng đế: "các em phục vụ các Thượng đế tới bến" ! Thiệt là.... %&@%$#*&!!!


1. Thống Kê:

1. Theo thống kê 10 tôn giáo lớn nhất trên thế giới năm 2005 thì đạo Chúa và Hồi giáo là hai tôn giáo chiếm đa số  với con số khoảng 3.6 Tỷ người. Như vậy thì tại địa cầu, hơn 1/2 dân số đều tin có Thượng Đế. 
  

ReligionMembersPercentage
Thiên Chúa Giáo2.1 billion33.0%
Hồi Giáo1.5 billion21
Ấn Độ Giáo900 million14
Phật Giáo376 million6
Sikhism23 million0.36
Do Thái Giáo14 million0.22
Bahaism7 million0.1
Khổng Tử6.3 million0.1
Jainism4.2 million0.1
Shintoism4 million0.0
                       Nguồn 


2. Theo tờ Christianity Today thì tới năm 2011:

 •  51% dân số thế giới tin có TĐ, 18% không tin
 •  Các nước tin có TĐ cao nhất là Indonesia (93%), kế là Turkey (91%), sau đó là Brazil (84%), South Africa (83%), và Mexico (78%). 

3. Gallup: riêng tại Hoa Kỳ, một nước có nền khoa học vật chất cao nhất thế giới thì thống kê theo viện Gallup (tổ chức thống kê lớn và uy tín thế giới):

 •  92% dân số tin có Thượng Đế (5/2011). Hơn 9/10 dân số!

       Dựa theo thống kê, chúng ta thấy 1/2 nhân loại trên địa cầu tin có Thượng đế. 1.3 Tỷ khác tin các Thần khác. Những con số này không phải là nhỏ, tuy nhiên có hơn 3 Tỷ người là vô thần. Vô Thần không có nghĩa là họ đều là người xấu, ngược lại nhiều nhóm tin vào TĐ nhưng lại khủng bố giết người không gớm tay. Cho nên, vấn đề là chúng ta tin như thế nào? tin để làm gì? và tin đến mức nào? Nhiều người nói tui tin TĐ nhưng lại buôn gian bán lận, trốn thuế, tham nhũng,... thì tin làm gì.2. Khoa Học:

       Chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa Khoa Học và khoa học gia. Khoa học là một bộ môn nghiên cứu về những hiện tượng vật chất trong thế giới tự nhiên. Trong đó, có nhà khoa học tin có Thượng Đế và bác bỏ sự Tiến Hoá, nhiều người khác ủng hộ thuyết Tiến Hoá và phủ nhận TĐ. Tuy nhiên, khoa học đã bị hiểu lầm rất nhiều vì nhiều nhà khoa học đã tham gia vào các tổ chức có thế lực như National Geography, Smithsonian, Science Foundation,... và những tổ chức này lại ủng hộ tuyệt đối thuyết Tiến Hoá. Đối với quần chúng, họ đã công khai bác bỏ sự hiện hữu của Tạo Hoá và nhồi nhét giả thuyết về sự tiến hoá vào đầu người dân một cách sâu đậm. Họ muốn biến khoa học thành một tôn giáo mới.

       Họ đề cao khoa học nhưng lạm dụng bộ môn này, cho rằng chỉ có khoa học là siêu việt, là trên hết vì chẳng có Tạo hoá. Chính vì vậy, đại đa số quần chúng hiểu lầm rằng Khoa Học chống lại Thượng Đế. Sự thực thì ngược lại, chính khoa học đã làm sáng tỏ sự hiện hữu của TĐ qua những khám phá của nó. Không nhờ bộ môn này thì ngày nay mọi tôn giáo sẽ chìm trong sự mê tín mù quáng. Khoa học đã thực hiện được lý tưởng cao đẹp của nó. Rất đáng được ngưỡng mộ.

       Tóm lại, khoa học chỉ giải thích hiện tượng nhưng không thể giải thích Tại SaoBằng Cách Nào. Khoa học không phải là tất cả, là tối thượng, nó không phải là chân lý cho cuộc sống. 3. Khoa Học Và Tôn Giáo:

       Khoa học là một bộ môn nghiên cứu để tìm hiểu về thế giới tự nhiên qua sự khảo sát vật chất. Nó chỉ đơn giản là khảo sát rồi phân tích dựa trên các bằng chứng. Khoa học là nghiên cứu vật chất, nhưng tôn giáo lại thuộc về tâm linh, hai lãnh vực hoàn toàn khác nhau vì một cái là rờ mó được một cái thì vô hình. Họ không rờ mó hoặc thấy được mà buộc họ phải tin theo thì sao được. Họ chỉ đưa ra dữ kiện, còn việc nghĩ như thế nào là tuỳ chúng ta.

       Theo thống kê của Gallup về sự suy nghĩ của các nhà khoa học đối với Thuyết Tiến Hóa (có hay không có TĐ) thì kết quả như sau:


GALLUP EVOLUTION QUESTIONS

QuestionScientists    Public
1. Special Creation, 10 000 years  5%    46%
2. Evolution, God Guided  40%    40%
3. Evolution, God had no part  55%    9%

       Trong câu 1, 5% khoa học gia tin là con người được tạo dựng bởi TĐ, trong lúc công chúng thì có 46%. Câu 3, có 55% các nhà khoa học tin vào sự Tiến Hóa và TĐ không dính dáng gì với chúng ta, trong lúc chỉ có 9% công chúng tin như vậy.

      Tuy nhiên, chúng ta nên lưu ý: tin vào sự tiến hoá và tin có TĐ là hai đề mục khác nhau. Trong câu 2, có 40% các nhà khoa học tin là có Thượng Đế và sự tiến hoá đã được hướng dẫn bởi Ngài.

       Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng khoa học không hoàn toàn bác bỏ sự hiện hữu của TĐ, mà ngược lại nó chính là sự móc nối giữa con người và Thượng Đế. Chính Khoa Học đã mang con người đến gần Thượng Đế hơn vì nó làm sáng tỏ rất nhiều về sự tạo dựng của Ngài đúng như nhà bác học vĩ đại của nhân loài Louis Pasteur đã tuyên bố. Ngay cả Einstein cũng đã tuyên bố rằng 'Khoa học mà không có tôn giáo là què quặt, tôn giáo không có khoa học là mù quáng' ("Science without religion is lame; religion without science is blind." —Albert Einstein)

       Tôn giáo thuộc về đức tin cá nhân, nó không thể chứng minh bất cứ gì về niềm tin đó. Tôn giáo chỉ là một khía cạnh rất nhỏ trong lăng kính muôn màu của Thượng Đế. Ai tin điều gì thì giữ đức tin của mình, cũng như một nhà khoa học chỉ tin những gì theo dữ kiện tìm được. Họ cũng có đức tin riêng. Tuy thấy cả hai có vẻ nghịch nhau nhưng lại bổ túc cho nhau rất nhiều. Tâm linh và vật chất không thể xa rời nhau.

       Trong phần trước, chúng ta có cơ hội thấy sự kỳ diệu của con người và vũ trụ. Trong phần này, chúng ta sẽ có cơ hội hiểu nó kỳ diệu như thế nào qua sự khám phá của khoa học.4. Thời Gian:

Chúng ta đang sống trong một thế giới của thời gian. Tất cả những gì chúng ta đang thấy từ nhỏ nhất đến to nhất cũng bị thời gian ảnh hưởng. Các bạn hiểu thời gian là gì rồi sẽ hiểu Vô Thời Gian là gì, cái gì là bất sanh bất diệt, từ đó sẽ hiểu Thượng Đế từ đâu mà ra. 

Thái Dương Hệ (TDH):

       Chắc bạn có nghe truyện Từ Thức Nhập Thiên Thai? anh ta lạc vào một hang động rồi bước vào một thế giới thần tiên, anh ta mãi mê vui chơi được một ngày rồi bị đuổi về, khi trở lại làng xưa không còn ai nhận ra vì đã hơn 100 năm rồi. Dù đây là một câu truyện, nhưng tiền nhân ta đã có một khái niệm rất hay về thời gian. 

       Trong TDH có 9 hành tinh, mỗi hành tinh đều có quỹ đạo riêng quay quanh Mặt Trời. Vì vậy, thời gian của mỗi hành tinh đều khác nhau. Tốc độ quanh nhanh hay chậm ở mỗi hành tinh Cộng với chu kỳ quay chung quanh Mặt Trời tạo ra thời gian một cách kỳ lạ. 


                                Một Vòng Mặt Trời                   Một Ngày Hành Tinh
       Mercury                    87 ngày                                             58.7 ngày                               Venus
224 ngày Địa cầu243 ngày Địa cầu
Earth
365 ngày24 Giờ
Mars
686 ngày24.6 giờ
Jupiter
12 năm10 giờ
Saturn
30 năm10 giờ
Uranus
84 năm18 giờNeptune
165 năm19 giờ
Pluto 
248 năm Địa Cầu7 ngày Địa Cầu


       Mỗi ngày của một hành tinh là quay hết 360 độ, chia ra ngày và đêm. Nhưng tốc độ quay mau hay chậm khiến ngày và đêm của nó dài hơn hay ngắn hơn. Ví dụ Venus có tốc độ 1 ngày quay rất chậm so với Địa Cầu: một ngày tại Địa Cầu bằng  243 ngày Venus. Nhưng một năm của Venus chỉ có 224 ngày, ngắn hơn Địa Cầu. 

      Nghĩa là một người sống tại Venus khi hành tinh họ quay hết 1 vòng Mặt Trời là 1 năm, họ tương đương đã sống... 54,000 ngày so với chúng ta chỉ mới 365. Tức là người đó tuy cùng 1 năm tuổi với chúng ta nhưng thật ra họ đã sống 150 năm rồi (54 ngàn chia với 365 ngày). 

       Đồng lúc đó, tại Pluto, 248 năm của chúng ta bằng 1 năm của Pluto. Theo kinh Vệ-Đà (Vedic) của Ấn Độ cách đây 1700 năm thì một ngày trên Trời bằng 4,320,000,000 năm trên trái đất. 

       Bạn thấy thời gian của Ông Trời riêng với Thái Dương Hệ (TDH) khúc mắt chưa, Starboy nhức cả đầu: gia giảm ngày tháng năm để điều chỉnh một cái gì đó trong TDH. Đó là chưa tính thời gian theo Dãy Ngân Hà. Vòng ngoài chung quanh cái nhân nó xoay xoay, nó có thời gian, nhưng tại trung điểm của nó không xoay, vậy nơi Trung Tâm đó có thời gian không? Nơi đó không có thời gian so với Dãy Ngân Hà nhưng nó lại có thời gian theo tuổi của vũ trụ. 

       Chúng ta đang sống trong thế giới hữu hình, mọi vật sanh ra rồi bị hủy diệt vì chúng ta đang sống với thời gian. Nhưng thế giới vô hình vô sắc tướng, nơi Thượng Đế và muôn muôn ức Sinh Linh nơi đó không có thời gian. Vì không có thời gian cho nên mới vô sanh vô diệt. Tức là không có khởi đầu và vì vậy sẽ không có chấm dứt. Đối với thế giới vật chất, thời gian chính nó có thể kéo dài đến vô tận, vậy thì một nơi không không gian không thời gian có phải thật sự là cõi Thiên Đàng vĩnh cửu không ?

       Trong một đọan của Bible, Psalm 90:4, có nói rằng: " Một ngàn năm các người thấy chỉ là một ngày đã qua..."


                              
Đồng Hồ Nguyên Tử 

       Các bạn đã lớn lên trong cỗ máy thời gian của vũ trụ. Từ bé đến lớn các bạn sống với thời gian, ngày thì đếm từng giờ, lúc nào cũng coi đồng hồ. Rồi 24 giờ trôi qua các bạn lại đếm tuần, tuần lễ trôi qua thì nói tháng mấy, rồi năm mấy, rồi đếm tuổi. Suốt cuộc đời chúng ta sống với thời gian, mong cho mau lớn, lớn rồi lại nghĩ đến tương lai, khi gìa lại nghĩ đến quá khứ. Toàn là thời gian với thời gian.

       Chúng ta sống trong thời gian như một người máy. Thời gian cuốn hút chúng ta vào đó, và nó đã kiểm soát đời mình. Chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào thời gian. Dù thời gian tràn ngập nhưng tôi chắc rằng bạn không bao giờ có "thời gian" tự hỏi rằng thời gian là gì? Nếu hiểu được thời gian thì bạn sẽ hiểu được một khía cạnh trong muôn vàn khía cạnh của Tạo Hóa.


       Tất cả bất cứ thứ gì trong vũ trụ vật chất đều đo lường bởi thời gian. Ngày, tháng, năm, mùa màng, quỹ đạo các hành tinh, tốc độ ánh sáng, tốc độ âm thanh,....Có khoảng cách là có thời gian. Chính thời gian đã kiểm soát thế giới vật chất. Và thời gian đó nắm trong tay của TĐ: chính xác không 1 phần Tỷ Tỷ giây sai sót. Nếu không, cả vũ trụ sẽ đảo lộn. Ví dụ từng hành tinh một, từng Thái Dương Hệ, Ngân Hà, các Tin Vân, sao chỗi, Vẫn Thạch,... đều phải vận hành đúng chính xác giờ giấc. Sự vận hành của hàng ức ức tinh cầu chỉ cần 1/ Tỷ giây sai sót là đâm vào nhau. Nên nhớ, sự di chuyễn bất cứ vật gì trong vũ trụ, 1 giây là quá nhiều đó. Một giây chênh lệch sẽ là một đại họa tan tành cả vũ trụ. Các nhà Thiên văn Học khi quan sát quỹ đạo các hành tinh đã rõ hơn ai hết về thời gian, nó không đo lường bằng đồng hồ thế gian, mà bằng đồng hồ của vũ trụ. Vào năm 1967, các nhà khoa học đã chế được một "Đồng Hồ Nguyên Tử", Atomic Clock (Việt) (Anh). Đồng hồ này dùng hạt nguyên tử Cesium 133 vì nó có độ run là 9,192,631,770 nhịp trong một giây ! (đồng hồ chúng ta đang dùng là 60 nhịp trong 1 giây). Đồng hồ Cesium này có độ sai nhịp là một giây mỗi 30 triệu năm (bản tiếng Việt dịch sai là 3 triệu). Tức là mỗi 30 triệu năm nó mới sai 1 giây. Có nghĩa là TĐ đã dùng từng nhịp một của 9 tỷ nhịp trong một giây để phân chia thời gian, trong lúc chúng ta chỉ chia 60 nhịp trong một giây. Người cổ Ấn đã có khái niệm về thời gian trước chúng ta 1700 năm. Họ định 1 paramanu là  60,750 nhịp trong 1 giây. (xem bảng thời gian)

       Chưa hết, sau này các nhà khoa học còn xử dụng nguyên tử Mercury để đếm nhịp đập của thời gian qua ánh sáng gọi là Optical Clock, Đồng hồ Quang Học. Nó có độ run là 1,000,000,000,000,000 (1 triệu tỷ) nhịp trong 1 giây! Nó chính xác hơn Đồng Hồ Nguyên Tử 1000 lần. Và nó chỉ sai 1 giây trong 30 tỷ năm! Bạn có nghĩ rằng nguyên tử Mercury và Cesium 113 tự nhiên có?

       Bạn có nghe chữ SÁT-NA bao giờ chưa? Đây là danh từ của Phật Thích Ca để diễn tả thời gian. Nhiều ngàn năm trước, ông ta phán rằng 1 ngày có 6400,000,000,000 Sát-na. Đời chúng ta không phải đếm từng giây, mà là từng sát-na. Nếu theo đồng hồ Optical, thì chúng ta đang trải qua từng sát-na, từng nhịp trong muôn Triệu Tỷ nhịp. Chúng ta dùng đồng hồ thế gian để đếm đời mình qua từng giờ từng ngày, nhưng Thượng Đế đếm chúng ta qua Đồng Hồ Vũ Trụ. Ngài kiểm soát chúng ta trong từng sát-na. Đồng hồ đó cài trong từng nguyên tử, từng tế bào trong cơ thể chúng ta. Một sát-na nghĩ sai, làm sai, nghịch với bộ luật đó là bị ghi chép không thể chối cãi được. Trong 1 phút, sự suy nghĩ từ thiện qua ác chúng ta biến đổi mau lắm, chỉ có sát-na mới nắm được từng chi tiết cho luật nhân quả tác động.

       Thời gian không những để điều hoà sự sống của địa cầu mà còn kiểm soát các vật chất trong vũ trụ, từng sinh vật một trong muôn ức sinh vật. Vậy mà TĐ vẫn chi phối được từng vật một về tội phước của chúng. Điều này không thể ngẫu nhiên hay tình cờ, không thể tự nhiên mà có. Thời gian không thể nào tự nhiên có vì được thiết kế quá sức tinh vi với mục đích rõ ràng. Một thiết kế cho một việc nhưng áp dụng để chi phối tất cả mọi việc trong càn khôn vũ trụ. Thời gian không thể nào tự nhiên có thì tất cả vạn vật bị chi phối bởi thời gian cũng không thể nào tự nhiên có!!! 


        Sự kỳ diệu của hàng ức tế bào, các thợ Protein trong cơ thể chúng ta làm việc ăn khớp đúng giờ đúng giấc mà không cần đồng hồ, không cần ánh sáng... là một điều các bạn nên suy nghĩ ! 

       Có một nguời hỏi TĐ rằng, một Tỷ đô đối với Ngài không tới 1 xu đúng không? TĐ đáp phải. Còn một Tỷ năm đối với Ngài là bao? TĐ đáp, ồ ! nó chỉ là vài giây thôi. Người đó nói, vậy Ngài có thể cho tôi 1 xu được không? TĐ đáp, ồ được nhưng Ngươi chờ ta...vài giây nhé !


5. Ai Tạo Ra Thượng Đế?

       Các đây vài năm, trong lúc viết blog 2012, có một người hỏi tôi rằng bạn nói TĐ tạo ra vạn vật thế thì ai...tạo ra Thượng Đế? Tôi nói rằng nếu bạn còn ôm thời gian thì sẽ bế tắc. 

       Nếu ai đó trả lời rằng "Thượng Đế tự nhiên có" thì vẫn sai bởi vì khi nói 'tự nhiên có' tức là nằm trong thời gian, có sự bắt đầu. Có thời gian mới có khởi đầu và chấm dứt. Không thời gian là không có bắt đầu và kết thúc. Chúng ta đang sống trong một mô hình của thời gian cho nên thời gian đối với chúng ta rất quan trọng. Bạn nghĩ thời gian là chánh sao? bạn cho nó là định luật sao? Không đâu, thời gian chẳng là gì đối với Thượng Đế! nó chỉ là một món đồ trong muôn ức món đồ chơi của Ngài. Nếu bạn nhìn TĐ qua thời gian, là bạn đã coi thường trí tuệ của Ngài. Ngài đã tạo ra thời gian thì Ngài không lệ thuộc vào thời gian. TĐ không thể nào là nạn nhân của chính món vật Ngài làm ra cho chúng ta. Vì vậy không có chuyện ai đã tạo ra Ngài. Ngài là đấng tạo ra thời gian cho chúng ta nên thời gian không áp dụng cho Ngài. Một Tỷ Tỷ năm của chúng ta đối với TĐ cũng con số 0.

       Thời gian chỉ áp dụng với vật chất, chính các Vật Lý Gia tuyên bố như vậy. Có vật chất mới có bắt đầu sanh ra lớn lên rồi gìa chết. Thượng Đế không phải là vật chất, vì vậy TĐ không có thời gian. Nghĩa là không sanh không diệt, không bắt đầu không chấm dứt. Chính các bạn cũng có phân nửa là thời gian và phân nửa là vô thời gian. Các bạn là một đấng thiêng liêng vô hình vô sắc vô thời gian bị giam vào vật chất. Xác các bạn bị sự sanh diệt, sự khởi đầu và kết thúc chi phối nhưng phần hồn các bạn thì vô sanh vô tử bất diệt. Dù bạn có gìa đi nữa nhưng sự 'suy nghĩ' không bao giờ có tuổi của thời gian. 

       Đi từ điểm này qua điểm khác phải cần thời gian đúng không? Nhưng khi bạn nghĩ đến ai đó, hoặc nghĩ đến căn nhà ai đó là bạn thấy tức khắc, ngay tức khắc trong đầu toàn bộ hình ảnh. Bạn thấy chưa? bạn đâu có đi hay bay tới đó, tức là Hồn bạn thuộc về thế giới vô thời gian như Thượng Đế. Điển Hồn của bạn cũng trọn vẹn thần tánh như TĐ. Chẳng phải bắt đầu ngay từ Phần 1 đã viết : Thượng Đế đã tạo dựng nên loài Người trong hình ảnh của chính Ngài.

        một nơi không có thời gian thì sẽ không có nhân và quả, nghĩa là không có bất cứ gì tác động nhau để tạo ra kết quả. Nơi đó không có bất cứ lực gì để kích động cho nên không có sự tạo dựng hay sụp đổ nhưng luôn luôn hiện hữu. Có phải nơi đó là cực đại Thanh Tịnh không bạn? Sự vĩnh cữu là đó!

       Trong Bible có một đoạn Jesus nói rằng " trong những ngày sau rốt, nếu Cha Ta không rút ngắn lại thời gian thì sẽ không còn vật thọ tạo nào chịu nổi..." đại khái vậy. Bạn thấy chưa? Rút Ngắn Lại !... Cái gọi là "A-tỳ địa ngục" hay "hồ lửa đời đời" cũng chỉ là nơi bị rút lại thời gian thôi. Thời gian chỉ là công cụ và là món đồ chơi của Ngài để thực hiện mục tiêu cần thiết. Tôi biết các bạn sẽ thắc mắc nhiều lắm, nhưng TĐ từ đâu ra không quan trọng bằng bạn phải tự hỏi chính bạn từ đâu ra? Chính ta chưa biết mình là ai, từ đâu ra, thì tìm hiểu thêm sẽ thành một triết gia khùng. 

       Nếu các bạn đọc phần này mà vẫn thắc mắc TĐ từ đâu ra là bạn vẫn còn kẹt trong quan niệm thời gian. Sống trong thế giới vật chất thì cần thời gian. Thế giới 'thật' không có không gian và thời gian. "Một bé Mẫu Giáo muốn hiểu ông Vua" khó lắm. Có đi đến đó mới hiểu. Các bạn suy nghĩ thử xem chuyện gì nếu TĐ rút lại hết thời gian?  Trái đất ra sao, mọi vật sẽ ra sao?Sáng Tạo Hay Tiến Hoá


ha ha ha đúng chứ 
Trong các phần trước, chúng ta có cơ hội hiểu rất nhiều về Thuyết Tiến Hoá. Nó được giải thích dựa trên một quan điểm của Darwin là trong nước nẩy sanh tế bào rồi dần dần tiến hoá thành người. Tôi rất thông cảm với Darwin bởi vì nếu tôi sanh ra vào thế kỹ đó, có thể tôi cũng sẽ kết luận như ông ta. Và ngay hiện tại, tôi cũng hiểu vì sao các nước trên thế giới cũng ủng hộ lập trường của Darwin mặc dù họ biết nó đã sai.

       Bạn nghĩ sao nếu tại học đường, khi giảng dạy về nguồn gốc con người với một lỗ hổng to tướng: không giải thích được con người từ đâu ra, không có sự tiến hoá. Và càng không thể nói con người do Thượng Đế tạo ra vì không có bằng chứng. Vì vậy, Họ đã tạm thời dùng Thuyết Tiến Hoá của Darwin làm nền tảng cho giáo dục.


       Vấn đề ở đây là phải hỏi Vạn vật có thể nào tự nhiên hiện hữu qua sự tiến hoá hay không? Nếu bạn nói có thì khoa học hiện đại sẽ chứng minh bạn đã sai. Nếu bạn nói không thì bạn phải tin có ai đó đã tạo ra. Chỉ có hai con đường này thôi! Bởi vì đơn giản là không vật gì tự nhiên hiện hữu. Cái bàn không thể tự nó có được. Bạn ngồi chờ thêm hàng tỷ năm nữa cũng sẽ không có "vật gì đó" từ từ tiến hoá thành cái bàn.1. Quan Hệ Cộng Sinh

       Được gọi là symbiotic relationships, nương nhờ nhau mà sống. Cả hai phải có một lượt, thiếu một trong hai là cả hai không tồn tại. Tất cả sinh-thực-vật trên địa cầu còn tồn tại đến ngày nay là nhờ quan hệ này. Quan niệm nương nhau mà sống còn, bổ túc thiếu sót lẫn nhau, là một thiết kế rất thông minh cho sự sống trên địa cầu.

Gấu Trúc:

Trên thế giới chỉ có vài ba loại thú ăn được cây Trúc. Trong đó, con Gấu Trúc (Panda) là con vật duy nhất trên địa cầu chuyên ăn cây trúc để sống. Cây Trúc rất là cứng, vỏ và sớ của nó liên kết với nhau bởi một phân tử được gọi là cellulose. Hầu hết các động vật không có khả năng phân hủy cellulose. Người ta tìm thấy bên trong bộ tiêu hóa của Panda có một loại vi-sinh-vật (microorganism) tên là Clostridium. Nhiệm vụ của chúng là tiết ra một dung dịch để phân hủy cellulose từ vỏ và sớ cây trúc rồi làm thành dinh dưỡng cho Panda.

       Panda có những đặc điểm độc đáo kết hợp nhau, bao gồm một cái hàm mạnh mẽ để bẻ gãy cây trúc, những ngón tay phụ để cầm/nắm cây trúc để nhai, và vi-sinh-vật Clostridium để tiêu hóa vỏ sớ của cây.

       Điều này cho thấy Panda không thể tiến hoá từ từ mà thành. Tất cả những đặc điểm đó phải hiện diện cùng một lúc bởi vì chỉ thiếu 1 trong những yếu tố đó là sẽ không có Panda. Cây Trúc, Hàm/Bàn tay Panda, và Clostridium là một thiết kế phải có ngay tức khắc thì Panda mới tồn tại. Không thể nào có sự tiến hoá dần dần từng thứ một vì Clostridium phải có ngay trong Panda từ đầu tiên để chúng ăn cây trúc. Panda không thể tự nhiên có, tình cờ có, hay tiến hoá mà có. Panda đã được tạo dựng ra chính xác là Panda ngay từ đầu.


Mối

Khi cây bị ngã thình lình thì Cellulose nó còn tươi tốt, rất lâu bị phân huỷ. À, có ngay, có mấy chú Mối. Mối rất 'biết điều', chúng chỉ ăn cây nào đã gãy đổ chứ không bao giờ ăn cây còn sống. Nếu không thì tất cả cây cối trên trái đất đều bị Mối ăn sạch. 

       Trong con Mối cũng vậy, cũng có vi-sinh-vật tên là Mixotricha Paradoxa giúp Mối tiêu thụ cây và biến cây thành năng lượng. Giống như Panda, những vi-sinh-vật này phải nằm trong hệ tiêu hoá của Mối ngay từ lúc được tạo dựng. Các vi khuẩn đó không thể tự tiêu hoá cây còn nguyên, Mối phải cắn vụn ra thì chúng mới tiêu hoá được. Nếu có sự tiến hoá, Vi khuẩn đó làm sao biết Mối là loại ăn cây mà vào bụng nó? Có nghĩa là chúng phải biết trước chính xác hàng triệu năm sẽ có con Mối thì mới tiến hoá thành vi khuẩn hay sao? Chuyện này không thể có được. Từ một vi khuẩn li ti trong Mối ra đến sự tương sinh toàn cầu chắc chắn không do sự tình cờ hay tiến hoá mà nên. Nếu không có những con vi-sinh-vật này, chúng ta không tồn tại. 


Acacia Và Kiến:

Cây Acacia tự tạo lấy những bọng to trong thân cây rất thích hợp cho loài kiến làm tổ. Nó còn tiết ra mật ngọt để nuôi đàn kiến. Bù lại, loại kiến ở trong cây này rất dữ, chúng bảo vệ cây Acacia không bị thú vật ăn. Cái hay ở chổ khi cây có hoa, nó tiết ra một hoá chất tại cuống hoa để kiến không dám đến gần để hại bông hoa. Bông hoa là dành cho ong bướm, cây Acacia khẳng định rõ ràng như vậy.

Khắp địa cầu đầy hết sự quan hệ Cộng Sinh này. Tạo Hoá biết sự bất toàn trong từng sinh vật, vì vậy đã thiết kế cho chúng bổ sung sự thiếu sót cho nhau, nương nhau mà sống. Ví dụ:Đà Điểu và Ngựa Rằn : 


Khỏi cần Đà Điểu ?
Đà Điểu mắt rất sáng nhưng luôn luôn đi theo Ngựa Rằn vì thính giác và đánh hơi rất kém, ngược lại Ngựa Rằn rất thính tai và ngửi rất xa nhưng mắt lại rất kém. Chúng dựa nhau mà tránh bị Sư Tử rượt bắt. Cả hai đã sinh tồn đến giờ chứng tỏ là chúng đã hiện diện chính xác cùng một lúc. Thiếu một trong hai là cả hai không còn tồn tại. 

Dơi:

Nói thật, nếu bất cứ khoa học gia nào nghiên cứu về loài Dơi đều phải hiểu chúng không thể có từ sự tiến hoá. Nghĩa là chúng đã được tạo nên ngay tức khắc ! Dơi dạy chúng ta về 'Thần Nhãn' đó bạn.


Con dơi có mắt hơi kém, chúng không nhìn xa được. Vậy mà trong đêm đen tối mịt, nó có thể vừa bay mà vừa bắt được côn trùng không bao giờ hụt. Độc chưa: bắt một con vật đang bay, mà nó cũng đang bay, trong bóng tối ! Dơi có bộ phận Phát Sóng Định Vị (echolocation) để "thấy", nhận ra vật phía trước mà không cần dùng mắt. Bay với tốc độ chớp nhoáng tiến tới con Muỗi và chộp được con muỗi nhỏ xíu, Dơi là một bằng chứng kỳ diệu nhất về 'Thần Nhãn'. Nhiều loại dơi săn cá có thể phát hiện vi của con cá tài tình, dù nó chỉ nhô lên nhỏ như một sợi tóc hai mm trên mặt nước. Trong một giờ, Dơi có thể diệt 1000 con muỗi và nó sống đến 40 năm.Bắt mồi bằng Sóng Âm Thanh
Thượng Đế tạo cho chúng ta con mắt để thấy nhưng nó không phải là cách duy nhất để thấy. Thấy qua mắt, qua phát sóng, qua từ trường, qua sự run động, qua trí huệ, qua sự cảm nhận....Thông cảm với ai là mình đã "thấy" vấn đề của họ. Dơi và bộ phận Phát Sóng không thể tách rời ra. Khoa học bó tay với câu hỏi do đâu nó có cơ quan này? Quan niệm dùng bộ phát sóng không đơn giản tí nào, nó liên hệ tới ánh sáng, âm thanh, gió, cấu tạo vật liệu trước mắt,.... Bạn nghĩ tới đi sẽ thấy tỉ mỉ tinh vi cỡ nào. Muốn chế ra chúng phải là bậc thầy về Vật lý. Dơi cần bộ Định Vị đó như Panda, Mối cần vi-sinh-vật. Dơi là một bằng chứng hùng hồn nhất về sự thiết kế siêu khoa học của Thượng Đế.

Vài ví dụ khác:

- Ong Bướm và Bông Hoa
- Cây Sung (fig) và Dơi
- Kiến và Nấm (fungus)
- Bướm Đêm và Hoa Quỳnh/Thanh Long
- Chim Sâu (hummingbird) và Hoa Loa kèn
- Cây Dâu Tằm và con Ngài2. Cơ Khí Toàn Năng

Mitochondria: 

Bạn còn nhớ con mitochondria trong phần trước không? (trong clip Cuộc Chiến Bất Tận). Chúng là những bộ máy tạo năng lượng trong cơ thể chúng ta. Một tế bào đã nhỏ rồi vậy mà trong nó còn những Mitochondria (Mito) nhỏ hơn. Con lớn nhất là 10/1000 mm, khoảng 1/10 sợi tóc. Con nhỏ nhất, 0.5/1000 mili mét. Mito nằm trong mỗi tế bào từ vài chục đến vài ngàn con. Chúng là những trạm phát điện cho mỗi tế bào. Chúng còn được coi là bộ tiêu hoá vì hút chất bổ, rồi phân huỷ để tạo ra năng lượng cho tế bào. Bên trong nó cũng có vài DNA để khi tạo ra một người khác thì người này cũng có nó. Bạn có năng lực làm việc hay suy nghĩ cũng nhờ chúng.

       Trước khi con người biết làm ra điện thì Mito đã biết cách pha trộn hoá chất rồi tự nó biến thành một bình điện. Bên trong Mito là một hệ thống phức tạp để đổi vật chất ra năng lượng. Nó chứa rất nhiều bộ phận mà trong đó, hàng ngàn cái 'tua-bin' (động cơ quay) phát điện được gọi là ATP Synthase (việt) là phần chánh. Đây một trong hàng ngàn tua-bin tạo ra điện nằm trong 'cơ thể' của một Mito:Động cơ phát điện trong Mito, nhỏ 0.0001/1000 mm

      F1 và F0 là toàn thể một động cơ tạo ra điện của Mito (bấm vào hình phải bên trên để xem to hơn). Trong những bộ phận có tên ở hình trên, nếu bạn lấy ra bất cứ một bộ phận của tua-bin này, nó sẽ ngưng hoạt động, trục sẽ ngưng quay: Mito sẽ không làm ra năng lượng và tế bào sẽ chết. Nên nhớ một Mitochondria nhỏ hơn sợi tóc mà lại có những tua-bin phát điện nhỏ li ti hơn để làm công việc trao đổi hàng ngàn hoá chất trong đó mỗi giây. Mỗi một Ngàn Tỷ tế bào trong cơ thể bạn đều có hàng ngàn Tua-Bin này quay với 9000 vòng trong 1 phút  (xem hình nhiều loại ATP khác nhau)


Máy phát điện 'Tua-bin' quay F1/F0 nằm trong Mito 

       Mito hút oxygen và chất bổ để tạo năng luợng. Vì vậy khi hít thở theo đúng phương pháp, một hơi vài phút, dần dần mình không cần ăn nhiều mà vẫn tràn ngập năng lượng. Nếu hít từ Bá Hội vào thì những hạt bụi nguyên tử thiên nhiên sẽ bổ sung thẳng vào Mito, còn kỳ diệu hơn nữa.

       Nhìn các cơ khí của Mito, chúng ta có thể kết luận rằng không thể có sự tiến hoá dần dần. Tất cả những cơ khí đó phải hiện diện cùng một lúc, cùng một nơi, thì Mito mới hoạt động được. Giống như ôtô, tất cả phải có đầy đủ mọi bộ phận thì mới lăn bánh. Sự hiện diện của các tua-bin quay của Mito, sự hiện diện của Mito trong thân thể con nguời và mọi sinh vật không thể tự nhiên mà có. Tất cả là sản phẩm của sự Sáng Tạo.


Vi Khuẩn Flagella:

Cách đây không lâu, khoa học đã khám phá ra một việc cực 'sốc' trong lúc nghiên cứu về vi khuẩn. Khám phá này đã khiến rất nhiều Khoa Học Gia thay đổi sự suy nghĩ của họ đối với Thuyết Tiến Hoá. Nó cũng khiến họ xét lại tư duy của họ đối với Thượng Đế. Đối với Thuyết Tiến Hoá, chỉ có hai con đường: một là tin sự tiến hoá tự nhiên có trên địa cầu, hai là tin có Sự Sáng Tạo. Một khi các nhà khoa học không còn chấp nhận được sự tiến hoá thì họ không còn sự lựa chọn nào khác.

      Sự việc đã gây chấn động giới khoa học đó là các vi khuẩn đã bơi bằng đuôi với cấu trúc tinh vi, gắn liền với bộ cơ khí phức tạp ngoài sức tưởng tượng. Đó là động cơ đuôi các vi khuẩn Flagella, mà trong đó có vi khuẩn E. Coli.  (xem thêm hình)Động cơ quay phức tạp của Flagella
Vi khuẩn Flagella (Việt ngữ) là những vi sinh vật nhỏ 20 nanometer (20/triệu thước). Chúng dùng đuôi để di chuyển, chạy trốn hoặc kiếm thức ăn. Chính bộ phận đuôi của chúng có thể sẽ đưa kỹ nghệ xe ôtô và cơ khí thế giới thay đổi trong tương lai. Chúng ta đang đối diện với một bộ máy cơ khí chạy bằng điện tối tân và nhỏ nhất thế giới mà các nhà khoa học gọi là nanomachine - tạm dịch là siêu vi-động-cơ: 100,000 bộ máy này có thể vừa vặn bề ngang một sợi tóc. Chúng có tên là Flagella vì phần đuôi mềm dẻo của chúng được tạo ra bởi hơn 30,000 đơn vị proteins flagellin. 

       Khác với cách bơi lội của 'Cá Thần' trong bài trước, Flagella không vẫy đuôi để bơi lội mà dùng một động cơ quay để tạo ra sức đẩy. Đây là những đặc điểm của chúng: • Tự làm ra đuôi và tự sửa chữa
 • Dùng nước làm mát động cơ
 • Chạy bằng nguyên tử Proton
 • Tách răng cưa để sang số khi bơi tới hoặc lùi
 • Động cơ quay tới 70,000 vòng một phút
 • Có bộ dẫn điện vào máy
 • Có hệ thống 'thắng' động cơ lại bất cứ lúc nào


 • Các nhà chế tạo xe ôtô nói rằng Flagella có một động cơ hoàn hảo nhất mà không cần kim loại. Một động cơ hiệu quả nhất từng được biết vì chúng xử dụng hết 100% nhiên liệu, không gây phí phạm và ô nhiễm (cơ khí hiện đại nhất của chúng ta chỉ dùng khoảng 40% nhiên liệu, phần còn lại thải ra thành khói, Co2, hoặc cặn bã, dầu...). Họ nói rằng động cơ của chúng rất giống xe điện hiện nay: dùng điện âm và dương để kích động máy. Chữ H+ hình bên là động cơ đang dùng nguyên tử Hydrogen để biến điện. Khác với xe điện hiện tại là dùng Electron (Âm điện tử), Flagella tách hạt Proton (Duơng-điện)  từ hạt nguyên tử Hydrogen để làm năng lượng.


  Bộ ' Hộp số ' quay ngược/xuôi để bơi tới hay lui
  Đây là bộ sang số (như xe chạy số tay) của Flagella giúp chúng đang bơi phía trước có thể sang số de. Người ta không hiểu cách nào mà một vi-sinh nhỏ như thế lại có thể dùng dòng điện để đổi số một cách cấp kỳ như vậy. Các nhà chế máy móc và xe điện nói rằng Flagella đã bỏ xa kỹ thuật hiện tại của con người vì chúng không cần dây điện gì hết và nhất là chạy ngay trong môi trường ẩm ướt của nước.


  Flagella 'đạp thắng', động cơ ngưng quay
  Việc đổi răng cưa của máy đang chạy tới rồi đưa răng cưa vào trục đang quay để đi lùi mà không cần dừng lại khiến khoa học trố mắt (xe chúng ta muốn lùi lại thì phải dừng lại trước rồi mới sang số de). Flagella đã 'sang số' trong tích tắc không tới 1/10 giây ! sốc là phải.

          Cái độc đáo và bất ngờ nhất, gây sốc cho giới nghiên cứu đó là ngoài việc tiến tới và lùi, Flagella còn có thể 'đạp thắng' khiến trục quay sẽ dừng lại tức thời. Tại trục quay , Flagella muốn ngưng quạt đuôi thì "nhả" bộ răng cưa ra. Vòng màu đỏ trong hình là chúng đang đạp thắng.  Cấu trúc phần Đuôi
  Ngay cả phần đuôi của Flagella khiến khoa học phải lắc đầu. Có lẽ, không ai thán phục Tạo Hoá bằng các nhà khoa học, họ không nói ra vì nhiều lý do nhưng trong thâm tâm họ nghĩ gì, chỉ họ biết. 100,000 con Flagella lớn bằng bề ngang một sợi tóc. Đuôi của chúng lại càng nhỏ hơn, mỏng hơn nhưng cấu trúc rất tinh vi. Cái này chỉ có ông Trời làm nổi.


         Chưa hết, người ta còn khám phá ra loại Fagella MO-1 còn độc đáo hơn. Con này có tới 7 động cơ được bọc lại để tạo thành 7 cái đuôi. Cắt ngang phần động cơ, người ta thấy có 7 động cơ chánh và 24 động cơ phụ. Toàn bộ cộng lại thành 1 bộ dĩa răng cưa. 7 răng cưa chánh là phần đuôi, được 24 bộ dĩa răng cưa phụ quay ngược chiều lại. Nhờ có 7 đuôi, con này bơi nhanh hơn các vi khuẩn khác gấp 10 lần. (nguồn)    
        Điều khiển 7 đuôi để đi tới hoặc đi lùi là cả một vấn đề phức tạp vì tất cả bộ đĩa phải quay đồng bộ. Bộ não nó làm cách nào ra lịnh cho 24 bộ đĩa phụ (xanh) quay ngược, rồi quay xuôi cùng một lúc ngược lại với bộ dĩa đuôi (cam)? Mời bạn xem clip ngắn này, và nên nhớ con Flagella nhỏ cở 20/triệu của 1 mét.


  Flagella - 45 giây -


   
  3. Khí Quyển

  Ánh sáng phải đi chung với khí quyển vì khí quyển giảm bớt sức nóng và lọc những tia sáng độc hại có thể giết tất cả sự sống. Nếu không có nó thì ban ngày trái đất nóng 80 độ C (176 độ F), ban đêm lạnh -140 độ C (-240 độ F). Nếu nói khí quyển 'tự nhiên' có hoặc do trùng hợp thì giải thích sao với độ dày của nó tính toán chính xác để duy trì sự sống đối với sinh thực vật? và làm sao tự khí quyển nó biết bức xạ tia sáng nào là tốt, tia nào là nguy hiểm để nó lọc? Ngoài việc lọc ánh sáng, giữ nhiệt, tạo áp suất, nó còn bảo vệ sự xâm nhập của các vật thể lạ từ không gian như Thiên thạch, và ngay cả các vi khuẩn từ không gian.

  • Khí quyển có tới 5 tầng khác nhau, mỗi tầng có công dụng khác nhau. Tầng đầu tiên, Troposphere, là gần mặt đất nhất. Tầng này có công dụng trải đều hơi nóng từ đất bốc lên, phân tán độ ẩm và gió tới những vùng khác. Làm cách nào chúng có thể phân chia công việc và sắp đặt quá trật tự như vậy?

  • Muốn tạo thành Khí quyển như hiện tại, nó phải có đủ 16 hợp chất (nguồn Việt), mà trong đó 4 cái chánh là nitrogen, oxygen, argon và carbon dioxide. Mỗi thành phần này phải có chính xác bao nhiêu phần trăm thì khí quyển mới hiệu quả, ví dụ phải có 78.08 % nitrogen, 0,0005 % helium, vân vân... 
        Làm cách nào Khí quyển biết phải có những chất khí
        này và chính xác bao nhiêu phần trăm để duy trì sự
        sống ??? 

  • Tầng Ozone có khả năng chống lại phóng xạ và tia cực tím của Mặt Trời. Làm cách nào nó 'khôn' đến nổi biết làm tầng này để bảo vệ sự sống? Làm sao chúng biết dùng loại khí nào để chận hoặc cho qua tia sáng nào??? Chỗ này độc đáo lắm.

  • Từ chất khí, chúng ta hỏi thêm là những chất khí này từ đâu ra và làm sao Khí quyển biết từng đặc tính của chúng mà xử dụng? 
  Có thể nào sự hiện diện và những đặc tính quá thông minh của Khí quyển là do sự trùng hợp hoặc tự nhiên có không? Sự Cộng Sinh giữa Khí Quyển, Cây Cối, muôn Thú, và Con Người không thể do sự tiến hóa tự nhiên mà có các bạn ơi.  4. Định Luật Không Gia Giảm:

  Tất cả phải có một lượt !
  Định luật này được gọi là Irreducible Complexity, nghĩa là sự phức tạp không thể rút gọn hay gia giảm. Nó áp dụng vào tất cả các sinh vật và thực vật. Lấy trường hợp của Mitochondria hay Flagella, động cơ của chúng được thiết kế hoàn hảo 100%; bất cứ bộ phận nào đang có mà lấy ra dù 1 bộ phận nhỏ, là vật đó vô dụng. Giống như bẫy chuột, bạn lấy bất ra cứ 1 que sắt, một lò xo, một miếng mồi nó sẽ vô dụng.

         Định luật này gián tiếp bác bỏ sự tiến hoá của mọi vật trên địa cầu. Mọi vật hình thành hoàn toàn đầy đủ chức năng ngay từ ban đầu. Chúng có mặt chính xác như đã được làm ra, nguyên vẹn, hoặc sẽ không thể tồn tại. Flagella đã xoá bỏ giả thuyết về sự tiến hoá trong vũ trụ và là bằng chứng của một sự thiết kế thông minh.  

  5. Hologram

  Các bạn chắc đã từng thấy 'hình nổi", một loại hình chụp 3 chiều bằng tia laser. Khi nhìn hình, bạn thấy không gian 3 chiều trong đó, hình bạn và cảnh vật như thật ngoài đời. Thông dụng nhất là hình trong các thẻ tín dụng. Kỹ thuật này đã có từ lâu đời và hiện nay càng tinh vi hơn nữa. Người ta có thể dùng kỹ thuật này để làm ra phim 3 chiều 3D.  Thật ra, chúng ta đã và đang sống trong một...hologram các bạn à. Khác với sự thiết kế từ con người, hologram của ông Trời tinh vi và siêu diệu gấp bội lần qua Thần tánh và Ý chí của Ngài. Nó là một mô hình vĩ đại gồm Linh hồn, Thời Gian, Không Gian, Ánh Sáng, các Nguyên Tử, Dna, và 'Software' của TĐ. Nó được "bật điện" cùng một lúc để kích động biến hoá ra một thế giới vô cùng sống động. Phần Hồn chúng ta khi ngụ trong hologram thì rất là thật vì trong đó có đủ mọi trạng thái mang thần tánh của TĐ là tham sân si hỉ nội ái ố dục. Nó chi phối luôn thế giới tâm linh của bất cứ phần hồn nào bị 'kẹt' trong đây. Khi các bạn bị hành hình nơi địa ngục, đầu trâu mặt ngựa cũng là biến hoá từ hologram. Tuy thật mà giả, giả mà thật. Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc !  Thời gian có...tiến hoá không ? Hình đồ Hologram này sẽ không hoạt động nếu không có thời gian. Thời gian và Hologram phải hiện hữu cùng một lúc! Nhưng Thời Gian không thể tự nó có được ! Mô hình cực kỳ siêu diệu của hologram cũng không thể tự nó có. Khoa học cũng đang lần mò nghi ngờ rằng vũ trụ chúng ta đang nằm trong một hologram. Nhưng biết là một chuyện còn phá đường đi ra là chuyện khác. Cơ quan NASA nói rằng vệ tinh họ thấy vũ trụ đang nới rộng ra, cái này giống như Tề Thiên cố nhảy ra khỏi bàn tay ông Phật nhưng càng phóng xa chừng nào thì bàn tay càng vươn dài. Chữ hologram đọc là...Hồ Lô Ram, cái Hồ Lô thu bạn vào rồi ram, xào nấu...

         Tôi viết sự kiện này ra để các bạn hiểu chúng ta đang thật sự sống trong một thế giới ảo. Tuy ảo nhưng rất thật. Khi thời gian ngưng hoạt động, chúng ta chỉ còn lại linh hồn. Những gì chúng ta rờ mó, cảm giác, thấy được từ địa cầu ra tới vũ trụ đều là ảo cảnh. Khi sang phần kế, tôi sẽ giúp các bạn hiểu, mới thấy ông Thích-Ca nói rất chính xác...Đời là Vô Thường. Khi hiểu rồi, các bạn sẽ sống khác và tìm đường quay về Nguồn Cội bất diệt. Các bạn sẽ thoát ra khỏi hologram này và diện kiến Đấng Cha Lành yêu dấu đã... 'lừa' chúng từ bao nhiêu kiếp rồi ... 


  6. Một Địa Cầu ?

         Có một nhà Tiến sĩ tên là Hugh Ross đã dùng toán học để tính toán có bao nhiêu quả địa cầu giống y như chúng ta trong vũ trụ. Ông đã dùng 322 yếu tố sau để làm toán, đây chỉ là vài yếu tố: 

  • kích thước, vị trí, các loại Thiên Hà, 
  • thời gian xuất hiện mặt trời,
  • khoảng cách của Tinh Vân (nebula) và sự bùng nổ của chúng,
  • số lượng các vệ tinh, độ quay,
  • trọng lượng và khoảng cách từ mặt Trăng,
  • lực của thủy triều,
  • độ nghiêng của trục địa cầu,
  • khoảng cách của các hành tinh trong Thái duơng hệ (TDH),
  • phân phối toàn cầu của các châu lục,
  • độ dày của lớp vỏ địa cầu,
  • Khí quyển: độ trong suốt, áp suất, sự cọ sát, mức độ carbon dioxide,
  • số lượng của kim loại như: coban, đồng, kẽm, sắt, chì...(và nhiều yếu tố khác trong vỏ trái đất),
  • số lượng của hoá chất như: clorine, fluoride, potassium,...
  • tỷ lệ của oxygen so với nitrogen,
  • hoạt động núi lửa ....
  • trọng lượng 9 hành tinh,....
  (xem toàn bộ 322 yếu tố, các bạn dùng google dịch để hiểu từng cái)

         Bài toán của ông gồm 322 phương trình để giải 322 yếu tố để có một hành tinh giống chúng ta. Kết quả là cơ hội để có một trái đất y như chúng ta trong vũ trụ là:

  "...ít hơn 1 phần của 10 luỹ thừa 282" (1 phần 10 ngàn, ngàn tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ,.....) (“less than one chance in 10 to the 282th power (ten thousand trillion trillion trillion trillion trillion trillion trillion trillion trillion trillion trillion)Nghĩa là chỉ có 1 phần 10,000 cộng với 282 con số 0  cơ hội là có một hành tinh giống địa cầu trong vũ trụ. Thôi, coi như không có rồi. Qua đến phần UFO, tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy rõ hơn nữa và dễ hiểu lắm.

         Sự tính toán này, theo tôi phải kể luôn về Hệ Sinh Thái (ecosystem) và tính chính xác tọa độ của Thái Dương Hệ (TDH) trong Ngân Hà. Muốn có một địa cầu y như chúng ta, thì trái đất đó phải:

  1. Có một Ngân Hà y hệt như Milky Way, 
  2. Có một TDH nằm chính xác đúng như tọa độ y như TDH chúng ta trong Ngân Hà,
  3. Có kích thước Mặt Trời / Mặt trăng chính xác y như của chúng ta, 
  4. Nằm chính xác khoảng cách giữa các hành tinh trong TDH y như chúng ta,
  5. Có kích thước y như trái đất (lớn hơn chút là gần mặt trời/mặt trăng hơn thì khác đó)
  6. Có chính xác 100% sinh-thực-vật, môi sinh y như địa cầu,
  7. Có Hấp lực trái đất (gravity) phải chính xác y như địa cầu....vân vân
  Bạn thấy chưa, nội sức hút trái đất lệch chút thôi là không thể có sự sống. Khí quyển dày hoặc mỏng hơn vài thước cũng không có sự sống


  Nội 1 việc rất nhỏ thôi là nếu Mặt Trời đó lớn hơn vài thước so với Mặt trời chúng ta thì hấp lực và sức nóng hoàn toàn khác hết! Tất cả quỹ đạo trong TDH đó hoàn toàn đổi khác. Đó là chưa kể 9 hành tinh kia nằm trong TDH chúng ta không phải để làm cảnh đâu. Nếu mặt Trăng có nhiệm vụ giử cho địa cầu không chao đảo thì 9 hành tinh kia cũng có lý do. Tìm được một TDH đúc khuông như TDH chúng ta đã là hoang tưởng rồi huống hồ gì hàng triệu yếu tố khác phải có. 


  Irreducible Complexity
  Ngay trong địa cầu chúng ta mà thiếu bất cứ yếu tố nào như kim loại, hóa chất, các khí,... thiếu 1 kim loại hay thiếu 1 khí hơi thôi là không thể có sự sống, thiếu 1 con vi khuẩn thôi chúng ta cũng không tồn tại. Khoan bàn về hàng triệu yếu tố khác ngoài không gian như bài toán ông Hugh Ross đã làm. Trong những yếu tố ông ta dùng để tính toán, chỉ cần lấy ra 1 yếu tố thôi là không thể có địa cầu. Cho nên định luật Irreducible Complexity phần trên luôn luôn đúng. Nó nói lên yếu tố tạo dựng vũ trụ và địa cầu của TĐ trong vũ trụ không thể lấy ra bất cứ món gì, ngay cả 1 loại vi khuẩn (các bạn xem 'Cuộc Chiến Bất Tận' phần trước đó, không thể không có vi khuẩn).

  Bài toán của ông ta nói lên một điểm: địa cầu chúng ta không thể có sự tiến hóa. Trái đất, Thái Dương Hệ, Dãy Ngân Hà, không phải tình cờ mà có. Tất cả đã được thiết kế trong sự tính toán hết sức chu đáo không một sơ sót bởi một Thần Lực bất khả bàn. Trái đất là một tình thưong vô biên được thiết kế cho chúng ta, vì chúng ta, dù nó chỉ là một...hologram.

         Nếu như trong vũ trụ chỉ có 1 địa cầu duy nhất, chúng ta nên buồn hay vui ? Phần kế tôi sẽ nói cho các bạn biết. Ai đã từng thắc mắc về người hành tinh và ufo nên suy nghĩ về phần này. Nội phần này thôi cũng dư sức cho bạn đáp án!


  7. Siêu Khoa Học

         Phần trước, tôi nói bộ môn khoa học là do TĐ hiển lộ để giúp chúng ta hiểu Ngài hơn. Thật ra, bộ môn khoa học chẳng có gì để bàn vì nó là một ngành học không có cũng được, mà có cũng không thay đổi được gì. Bao nhiêu dữ kiện khoa học từ xưa đến giờ có thay đổi được nhân sinh đâu? Nghiệp lực vẫn là nghiệp lực. Vô minh vẫn là vô minh. 7 tỷ người trong hologram vẫn bị software của nó quay như chong chóng, ngủ mê trong chiêm bao.

         Những gì đã được ban cho trên địa cầu là cũng quá đầy đủ rồi. Không có khoa học thì chúng ta cũng vẫn sống bình an như tổ tiên chúng ta từ nhiều ngàn năm trước. Khoa học ngày nay hại thì nhiều mà lợi không bao nhiêu. Khoa học chỉ là bộ môn đi tìm hiểu về Siêu Khoa Học của Thượng Đế thôi. TĐ ban cho khoa học không phải để kiêu ngạo với Ngài mà là để hiểu Ngài hơn. Những gì gọi là phát minh chẳng qua là đi tìm lại một góc nhỏ trong kho tàng của thiên nhiên. Những vị Bác học cực khổ chúi đầu vào thiên nhiên đi tìm kiếm cái gì?   Xịt 'thuốc độc' trên Lúa
  Thiên nhiên vốn chính nó đã là siêu khoa học rồi, chúng ta không cần tìm tòi hay phát minh bất cứ gì thêm. Trong thiên nhiên tự nó đã có sẳn tất cả cho chúng ta. Thực phẩm trên trái đất đã được thiết kế một cách hoàn hảo cho sự tiêu dùng của con người. Trong đó đầy đủ dinh dưỡng, y dược, và năng lượng. Chính chúng ta mượn tay khoa học phá hoại nó, đổi giene (dna), bơm thuốc, xịt thuốc, nuôi bằng hoá chất. Chúng ta đã làm giảm đi sự hoàn hảo của nó, và từ đó sanh ra đủ mọi loại bịnh tật. Trở về với tự nhiên thì mọi bịnh tật sẽ hết.

         Hologram mà chúng ta đang sống đã được thiết kế mạnh hơn 7 tỷ khối óc con người cộng lại. Nó đã được một Siêu Khoa Học Gia làm mà. Nó có khả năng tiên đoán ức ức dữ kiện của tương lai để hành động. Chúng ta đi theo khuynh hướng nào thì nó sẽ làm việc theo hướng đó. Program đó biết rõ và thấu suốt việc làm và tư tuởng của từng người một. Nó sẽ ráp từng hạt nguyên tử mang tội và phước của từng linh hồn một thành một thể xác ứng với việc làm người đó. Khi qua phần cuối của bài về TĐ, các bạn sẽ hiểu rỏ hơn về nghiệp báo, luân hồi, và luật nhân quả.


  Một nghiên cứu phát giác ra rằng Thực Vật có khả năng làm những bài toán rất phức tạp. Ban ngày nó làm toán để bảo đảm có đủ 'đồ ăn' để qua một đêm. Trong ngày, chúng sẽ điều chỉnh mức độ tiêu thụ tinh bộ (starch) và để  dành phòng ngừa bị 'đói' sau khi hết làm được 'đồ ăn' lúc nắng tàn. Chúng còn tính toán để phân chia 'đồ ăn' nếu bất ngờ đêm kéo dài hơn. Trước khi 'đi ngủ', nó kiểm kê 'hàng' tồn kho rồi ước tính đêm dài bao lâu, sau đó phân phối 'hàng hoá' đâu đó ra đó rồi mới...đi ngủ. Bạn thấy đó, thực vật nó biết làm Cộng Trừ Nhân Chia đủ bộ, và còn biết lo xa nữa chứ. Khôn như người. Đơn giản thôi vì chúng là sản phẩm của một bậc thầy về khoa học.


  *


  Câu Chuyện Của Sự Tạo Dựng
  ( Thay vì phân tích sự phức tạp của địa cầu, câu truyện này đơn giản hoá 
  để giúp đọc giả có khái niệm để thấy sự thành hình trái đất không đơn giản )

         Tôi vào Kho Tàng Trữ data của Thiên quốc, coi lại hồ sơ lúc ông Trời yêu cầu các Thần hợp tác để thiết kế một nơi để đào tạo/huấn luyện các Thần Dân. Mấy ông Thần ngớ ra vì nội quan niệm đó cũng đã quá kỳ lạ và vô cùng khó từ căn bản. Chỉ việc tạo ra một lớp vỏ để giam một linh hồn thuộc về ánh sáng điển quang là việc không thể làm. Huống chi muốn thiết kế toàn bộ môi trường đó đòi hỏi 'pháp lực', 'trí tuệ' cực kỳ cao mới nghĩ ra được. 

         Ông Trời nói, "Không, dễ lắm, cứ lấy mô hình thế giới chúng ta làm mẫu, thu nhỏ lại!".  Dù mấy vị đã được mách ý là làm như vầy như vầy, họ cũng không cách nào nghĩ ra vì muốn thực hiện điều này, họ phải là một vị Thần đã nắm vững được mọi yếu tố cấu trúc nên tầng Trời. Phải thông suốt Vật lý, Sinh lý, Toán học, Địa dư, Ngôn ngữ, Động lực học, Âm thanh, Hóa học, Tâm lý học, vân vân. Thông suốt là một việc, nhưng phải biết kết nối tất cả kiến thức này với nhau để tất cả phải ăn khớp hoà điệu nhau. Không dễ đâu ! Từ những yếu tố gì cho đến dùng vật liệu gì, cho đến làm cách nào để tất cả khởi động...Cái giống người, là giống thông minh nhất mà sau hơn 10,000 năm, một...Sợi Tóc thôi cũng chưa làm được.

         Bây giờ thì chúng đã có sẵn mô hình cho nên coi thường nó không ra gì, thậm chí còn đập phá nó. Tôi được giao nhiệm vụ làm 1 món thôi, nội 1 món thôi cũng nhức nhối: Than Đá. Muốn thiết kế than đá cho ông Trời, Tôi phải nghĩ trước hết tại sao phải có than đá? Nó là sự tái dụng chất hữu cơ, là xác chết của sinh vật thực vật. Chết bà, vậy phải chạy qua Phòng Sinh Vật của thằng cha Thần đặc trách chế biến sinh vật hỏi. Rồi sau đó phải chạy qua Thần Hoá Chất về các yếu tố hoá học của nó, rồi chạy qua Thần Áp Suất để hỏi về độ nén bao nhiêu, độ sâu bao nhiêu dưới đất, rồi chạy qua Thần Thời Gian hỏi cần bao lâu từ hữu cơ mới thành, rồi Thần ĐấtThần Nhiệt Độ.....tham khảo chừng 100 ông bạn, cuối cùng Thần Tái Dụng mới nói "Vấn đề Nhân Duyên", Trời, gì nữa đây? "Ừ, mỗi tế bào, thân xác của mỗi sinh thực vật trộn trong đó, nó được Tớ phân loại ai sẽ xử dụng, và cách nào, theo nhân duyên, danh sách chi tiết thì ông phải qua hỏi Thần Định Mệnh" ...."bởi vì một viên Kim Cương ai có phần, thì giờ nào, ngày nào người đó mới được hưởng".

         Sau cùng, tôi đã có công thức cuối cùng để biến hoá ra Than Đá. Tôi thả rong qua các Phòng Thiết Kế Địa Cầu và nơi đây, Tôi được chứng kiến sự làm việc của các Thần đặc trách thiết kế về từng món một:  Đất, Sỏi, Biển, Sông, Suối, Không khí, Lỏi Địa Cầu, Đá, Nước, Mưa, Ánh sáng, Âm thanh, Mây, Bão, Kim loại, Ngọc thạch, Biển, Dầu hoả, Dưỡng khí, Thán khí, Núi Lửa, Núi, Nham thạch, Từ trường, Nước ngầm, Lửa, Gió, Khói, Sinh vật, Thực vật, Cây, Cỏ, Thuỷ triều, hạt Nguyên tử, Dna, Hấp lực địa cầu, Oxygen, Kim cương, Sấm sét, Tuyết, Băng đá, Sóng biển, Trái cây, Ngũ cốc, Bông hoa, Vi khuẩn, Nóng, Lạnh, Ấm, Thời tiết, Phù sa, Áp suất, Màu sắc, San hô, Khí quyển, Thời gian, Không gian, Mùa màng, Đồng bằng, Cao nguyên, Sa mạc, Hoá chất, Trốt, Ozone,.... 

         Ha ha ha...thảo nào con người cứ thờ tùm lum các Thần như Thổ Thần, Thần Hoả, Thần Mặt Trời, Thần Gió...Rồi lâu lâu gởi mấy Nhóc Tiên xuống thí nghiệm lại sản phẩm của mình như Tesla (phần 2B), Einstein, Pasteur,... Nhưng vị Thần cao cả nhất là vị Thần làm chủ cả vũ trụ là Thượng Đế mà người ta lại không thờ...

         Mỗi Phòng còn chia ra hàng trăm phụ phòng ví dụ như Nước, tất cả chất gì liên quan đến chất lỏng: nước biển, nước sông, nước ao, nước hồ, nước suối, nước mưa, băng đá, tuyết, mưa phùn, sương mù, mưa đá, mây, dầu hoả, máu, nước mắt, mồ hôi,...Rồi trong các phụ phòng này lại chia các Thần đặc trách thêm chi tiết hơn như Máu: vị nào làm máu Chim, máu Cá, máu Người, Bướm, Dế, Trùng, máu Dê,... Khi đến Phụ Phòng Nước Mắt, mấy Thần phải mời một cô Tiên đến thử nhưng thất bại hoài vì Cô không biết làm sao có nước mắt! Thế là thỉnh ý Thượng Đế, Ngài chuyển ý "Làm việc với mấy Thần Tình Cảm: Thần Vui, Buồn, Khổ, Sướng. Hỏi thêm Thần Đau, Ngáp...". Tôi nghe nói ở Phòng Sinh Lý, có mấy chục Vị thử tới thử lui mô hình sao đó mà bị...bất tỉnh. Bị TĐ mắng cho một trận, xém bay chức Thần vì thiếu thanh tịnh. Nhưng sau đó Ngài cười thầm " Hà hà...cái này mới là sức mạnh của Ta, biết xử dụng thì được ngôi vị, không biết thì ở dưới đó chơi vài triệu kiếp". Ôi thôi vô cùng vĩ đại, vô cùng vĩ đại......

         Lần đó, vị thần bạn làm việc tại Sở Nghiên Cứu Phái Tính kể rằng, trong lúc nghiên cứu cấu trúc về phái tính, họ được chỉ thị phác họa giống Dương trước. Nhưng sau đó lại thêm chỉ thị giống Âm. Các vị Thần đều bối rối vì trên đây, các chúng sinh đều là 'Em Bé' (không có hình hài nam nữ), không biết làm sao thiết kế giống Âm đây. TĐ chuyển ý nói "...Thì làm ngược lại giống kia! ". Chết bà rồi, vậy là cái giống này sẽ gây rắc rối lắm đó.

         Lúc tôi thăm Phòng Thời Gian, Phòng Ánh Sáng, Phòng Không Gian, mấy vị ở đây cầu cứu TĐ truy tìm 3 vị bị tia sáng đưa vào vô cực mất tích. Lúc đi ngang Phòng Âm Thanh, vị nào cũng trùm hào quang kín mít vì chịu không thấu với hàng triệu Hệ Âm Thanh khác nhau, từ âm nhạc du dương tới Lady Gaga, Rap,... tới tiếng Dế kêu, Gà gáy, Chó sủa, tiếng nước chảy, mưa rơi, gió thổi... ôi thôi nhức cả thần kinh.

         Tôi rời Phòng Thiết Kế Trái Đất, qua Phòng Thiết Kế Tinh Cầu, rồi Phòng Không GianPhòng Ngân Hà, Phòng Bát Quái, Phòng Ngũ HànhPhòng Hologram.... Sau cùng tôi đến Đại Điện của Thượng Đế, nơi đây Ngài đang trầm mặc trong ánh sáng... Ngài đang sắp sửa làm một công việc vĩ đại nhất của Dự Án Trái Đất, và nghe nói không có Thần nào đủ khả năng làm. Họ có 'tư vấn' hàng triệu ông Phật, ngay cả ức ức cổ Phật với pháp lực vô biên khắp càn khôn nhưng các Vị đều lắc đầu, họ nói "quyền năng đó chỉ có Đức Ngọc Đế Đại Thiên Tôn mới làm được". Công việc đó chính là sự tạo dựng nên...Bạn.

         Thấy tôi xớ rớ rình coi, Ngài phán "Ta muốn ông...chui vô đó rồi cho Ta biết ra sao".  Ô mai gót ! Mông Dơ !(oh my God, Mon Dieu) chết tui rồi, ổng đem mình ra làm vật thí nghiệm!!! hu hu biết vậy hồi nãy xong việc đi thẳng qua cung Tiên Nữ chơi cho rồi. Mẫu Má ơi cứu con! 

         " Hả ? cứu, cứu cái đầu mi, mau chui vô! Nhớ nghen, khi nào mi biết hết về nó rồi thì đánh tín hiệu thì Ta sẽ cứu ngươi ra ". Tín hiệu gì thưa Ngài? "Ngươi cứ hỏi 'Tôi Là Ai?' thì Ta sẽ có cách, hiện giờ Ta chưa... nghĩ ra cách nào vì còn lâu lắm mà, vài tỷ năm thời gian". Chết bà! hu hu thôi rồi, vĩnh biệt mấy em Tiên nữ, chào Má Trời con đi, hic.

         Khi mới bước vào thể xác, tôi thật sự quá xa lạ với nó và thế giới vật chất này. Tất cả đều rất là lạ và khó hiểu. Bỗng nhiên tôi có một hình hài mà ở đây gọi là thể xác, với mấy ngón tay ngọ nguậy được theo ý muốn. Tất cả mọi vật đều xa lạ. Nước cũng ngộ, nó không chịu đứng yên, mà lửa cũng kỳ cục, thổi là nó tắt. Suốt đời tôi phải chịu đựng với bộ tiêu hoá, đủ loại cảm giác, cảm tình. Rất là khó chịu và bực bội, đi đứng cũng nặng nề chậm chạp, không thể xẹt qua xẹt lại như trên kia. Tôi có hàng ngàn câu hỏi về thế giới này và chính tôi:

  - Tại sao lá cây phải màu xanh mà không màu khác?
  - Màu sắc để làm gì? tại sao nhiều màu mà không một?
  - Bóng tối là gì? từ đâu mà có?
  - Tại sao trái đất phải tròn mà không vuông?
  - Làm sao tạo ra Sóng biển và để làm gì?
  - Thuỷ triều để làm gì?
  - Tại sao biển phải mặn mà không ngọt? Biển để làm gì?
  - Bốn mùa để làm gì? Tại sao không chỉ 1 mùa?
  - Lửa là gì? tại sao Nước làm tắt Lửa? 
  - Tại sao chế tôi ra phải thở để sống? Tại sao không thiết kế
    không cần thở để sống?
  - Tại sao không chế nó ra không cần ăn để sống?
  - Chữ M trong bàn tay để làm gì? tại sao không là chữ O ?
  - Tại sao chế cái xác quá mong manh? bộ không có vật liệu
    nào cứng hơn sao? 
  - Tại sao phải hai con mắt mà không là một? nhưng tại sao
    không có 4 mắt để nhìn 4 hướng? 
  - Tại sao phải ngủ? tại sao mình chiêm bao?
  - Nấc cục để làm gì? khó chịu quá.
  - Tại sao khi ngủ phải nhắm mắt? nhưng tại sao bắt tôi phải
    ngủ? Tại sao không tạo ra tôi không cần ngủ?
  - Vui là gì? buồn là gì? 
  - Tại sao tôi có 5 ngón tay mà không là 7? Tại sao các ngón
    tay không bằng nhau? Tại sao ??
  - Móng tay, móng chân để làm gì?
  - Tại sao mới sanh tôi không cười hì hì mà lai khóc? bất
    mản chuyện gì hả? và...
  - Tại sao tôi phải chết??? 

         Đã qua nhiều ngàn năm, linh hồn học đủ thứ mọi chuyện trong mô hình này, mỗi kiếp sẽ hiểu thêm một chút, học qua mọi trạng thái của thể xác và cuộc đời. Khi làm vua, khi làm quan, lúc làm ăn mày, lúc làm tướng, lúc mang xác thú, lúc là thi sĩ, người buôn bán, nhà khoa học, lúc thiền sư trên núi, lúc ông cha trong Dòng, lúc làm cách mạng,.... học vui học buồn, học khổ, học cái chết và đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của biết bao thời đại.... và một kiếp nào đó, quá chán ngán cõi phù sanh này nên đã tự hỏi  "Đến đây làm gì và sẽ đi về đâu?"...." Tôi Là Ai ? ".


          " Dữ không, tới bây giờ mới đánh tín hiệu, làm Ta chờ mòn cả thời gian! " Hic, thưa Ngài, không ngờ chui vô rồi thì quên tất cả vì dưới đây...vui quá là vui, vui hơn trên kia, chỉ ghét cái là cứ bị... chết hoài, đang vui thì chết, đang nhậu thì bị đứng tim, đang đầm ấm với vợ con thì bị khiêng ra nghĩa địa, mới trúng số thì hôm sau bị xe đụng toi mạng, làm vua vài tháng bị đầu độc, chỉ có một kiếp duy nhất là được trường thọ nhưng lại... không biết rượu chè cờ bạc trai gái lại thêm cái nghèo mạt rệp, thiệt chán quá thưa Ngài. Xin Ngài cho tui về lại đi..."Ngươi muốn trở về thì phải phá trận đồ Bát Quái là tham sân si hỉ nộ ái ố dục, tám cái 'quái' đó. Ta chỉ cho rồi đó! " Thưa Ngài phá cách nào? " thì làm như vầy... như vầy...". 

         Thế là từ đó, tôi cứ làm như vầy... như vầy... ha ha vui lắm.


  *


         Có ông bác học nọ nói với Thượng Đế :"ông ơi, chúng tôi không cần ông nữa, chúng tôi có thể tạo ra con người như ông vậy". TĐ gãi đầu nói " Vậy sao? bằng cách nào...". Nhà bác học nói " thì chúng tôi sẽ lấy sắt , đúc thành hình người rồi cho điện vô, thế là xong". 

  " Thiệt hả? hay đó, làm cho Ta coi đi". Nhà bác học bèn cuối xuống gom đống sắt để chuẩn bị làm thì TĐ xua tay " Ồ không, không, không,..." Ngài cắt ngang, " mấy thứ này của Ta, ông hãy tự làm sắt đi"

  * * *


         Qua những data mà khoa học đã khám phá bên trên, chúng ta dứt khoát rằng không thể có sự tiến hóa từ đất cát mà tự động đúc ra được bất cứ thứ gì. Từ những 'Tua-bin' nhỏ hơn sợi tóc 100,000 lần, cho đến chiếc đuôi của Flagella, cho đến các vi-sinh-vật trong cơ thể đều là những sự sống đầy trí tuệ, cực kỳ thông minh và có hồn. Bất cứ nhà khoa học nào nói rằng chúng là sản phẩm từ 1 đống cát hoặc tự nhiên có thì rất....phản khoa học.

        Khoa học đã xác nhận các hạt Nguyên Tử là vô sanh vô diệt, tức là chúng không hề tiến hoá, tức là chúng không thể tự có. Và các hạt Nguyên Tử này đã tạo nên da thịt xương cốt con người, vạn vật, và vũ trụ ! Vậy thì chính khoa học đã tình cờ khẳng định ngay từ gốc rễ là cả vũ trụ bắt nguồn từ sự Tạo Dựng. Bởi vì nếu không thì AI đã tạo ra những hạt nguyên tử này ?  Khác biệt giữa Tạo Dựng và Tiến Hoá
  Muốn tạo ra bất cứ vật gì, từ núi non, đến giọt nước, các sinh vật, con người, các hành tinh,... đều phải có hai thành phần căn bản nhất là Hạt Nguyên Tử và DNA (xem phần trước). Nếu thiếu một trong hai thì không tạo được bất cứ gì. Hai thành phần này phải có cùng một lúc, cùng một địa điểm bởi vì một cái là chỉ thị, một cái là vật liệu, thiếu 1 trong hai là không có sự sống. Từ buổi ban đầu, cả hai phải đuợc 'tạo' ra cùng một lượt! Đây không phải từ sự tiến hoá,  hoặc ngẫu nhiên, hoặc tình cờ. Các bạn thấy chưa? Đây là tác phẩm của Thượng Đế !


         Nếu dựa vào Thuyết Tiến Hóa (TTH), một lý thuyết nằm trong thời gian để giải thích sự tiến hoá từ vài tế bào, đổi hình biến dạng từ từ thành con người thì từ đầu bài của blog, TTH đã chết cứng với dna rồi, và đến đây, thì nó thực sự bị chôn vùi bởi các hạt Nguyên Tử mang nhịp đập thời gian, Ánh sáng, và các Vi-Sinh-Vật vô cùng phức tạp.


  " Anh không thể thiếu em, em không
  thể thiếu anh" (theo ý Einstein)
  Cả địa cầu như một cỗ máy hologram vĩ đại. Cỗ máy này là một động cơ với hàng tỷ tỷ bộ phận (linh kiện). Nó đã được thiết kế để tạo ra sự sống tốt đẹp và rất hoàn hảo. Nếu lấy ra ngoài 1 món là tất cả sẽ sụp đổ. Bất cứ thứ nào ở đây đều phải để nguyên như vậy: Khí quyển,Hấp lực trái đất, Thảo Mộc, Sinh Vật, Không khí, Nước, Gió, Đất, Ánh sáng, Mưa, Sấm sét, Côn trùng, Bông hoa, Vi Khuẩn, Núi, Sông,....Chúng thuộc về Nguyên lý Không Thể Gia Giảm (irreducible complexity), nghĩa là xác định mọi thứ đang có đều được tạo dựng cùng một lúc, không có chuyện bổ túc dần dần. Sự hiện diện của hàng Tỷ Tỷ các 'tua-bin' nằm trong Tỷ Tỷ Mitochondria trong hàng Ngàn Tỷ tế bào trong cơ thể con người phải có ngay từ đầu lúc tạo dựng. Bạn thử lấy loài Ong ra khỏi hologram đi thì sẽ biết Einstein nói đúng hay sai...

         322 yếu tố và phương trình làm ra địa cầu của Tiến Sĩ Hugh Ross chỉ là bài toán nhỏ bé của một con người nhỏ bé trong 7 tỷ nguời của địa cầu. Vậy thử hỏi phương trình làm ra càn khôn vũ trụ, cái hologram của ông Trời còn tinh vi và siêu đến cở nào. Hàng tỷ bông hoa muôn màu khác nhau, cây cỏ khác nhau, sinh vật khác nhau, Gió điều hoà khí hậu, Sấm sét tạo nitrogen bón phân cho đất, Núi tích trử khoáng sản, Mây đem nước tưới, Ong bướm thụ phấn, Từ trường bảo vệ trái đất, Ánh nắng tạo sự sống, Tuyết cầm giử lượng nước, Rừng duy trì soi mòn và tạo dưỡng khí, Núi lửa giảm áp suất lòng đất,....Nếu kể tiếp sẽ thành nghìn trang.


         Những kỳ diệu trong từng sinh vật từ lớn đến nhỏ li ti đã âm thầm sinh động trên địa cầu nhiều ngàn năm qua. Chúng chờ chúng ta ngày nay khám phá ra để hiểu Thượng Đế nhiều hơn. Sự im lặng của Ngài đã được bộ môn khoa học trả lời, đúng giờ đúng thời đại. Thời gian đối với Ngài là không có nên chẳng có gì gọi là kiên nhẫn vì cứ để đó rồi chúng ta sẽ có ngày hiểu và biết có Đấng Chủ Tể của vũ trụ hay không. Ngài không cần lên tiếng, không cần nói với chúng ta sự hiện hữu của Ngài. Ngài để chúng ta tự lần mò tìm hiểu mới có giá trị... Đi tìm và hiểu và thấy Ngài mới là quý báu...

   *

         Nếu sau khi đọc các phần từ đầu đến bây giờ mà bạn vẫn còn nghi ngờ, lưỡng lự, hoặc vẫn chối bỏ có một đấng Tạo Hoá sáng tạo càn khôn vũ trụ thì bạn phải coi chừng chính mình. Tư duy và lý luận của bạn có vấn đề, hoặc là bạn không thành thật với chính mình. Tôi rất thông cảm vì không dễ gì một vài giờ tìm hiểu có thể thay đổi một sự suy nghĩ. Có lẽ, trong suốt cuộc đời còn lại của bạn, sự cô đơn, niềm khát khao hạnh phúc, hay những đau khổ sẽ đưa bạn đến gần với chân lý hơn. Một ngày nào đó, thời gian lặng lẽ đưa bạn đến tuổi già, chân dung bạn hoàn toàn thay đổi, nằm đó đau đớn với bệnh tật và sự phản trắc của tình đời, lúc đó bạn sẽ rất sợ hãi, một nỗi sợ khủng khiếp khi đối diện với cái chết lạnh lẽo cô đơn mà bạn không biết sẽ đưa bạn đi về đâu, và rồi sẽ kêu Trời ơi! lạnh quá. Tôi đã sống trong mô hình hologram này nhiều lắm rồi, tôi cũng đã đi ra đi vô nó bao kiếp, tôi rất hiểu nó cho nên tôi rất sợ nó vì chỉ chệch một ly là tôi sẽ kẹt lại trong đây thêm vài chục ngàn năm nữa. Thượng Đế đã ban cho chúng ta thời gian mà. Ngài có thể chờ chúng ta....không có gì gọi là kiên nhẫn bởi vì Ngài đứng ngoài thời gian, cho nên dù chúng ta có trôi qua thêm hàng tỷ tỷ năm nữa trong ngu si thì cũng không là gì với Ngài. Người bị thiệt thòi chính là mình.

         Khi các bạn đọc những bài này và hiểu về Thượng Đế cũng chưa thấm thía gì đâu. Hiểu là một chuyện mà làm cách nào thoát ra mới là chuyện khác. Bạn ngồi đó mà đọc vài cuốn kinh hay tụng kinh, hay luyện luân xa, hay thiền lơ mơ cũng không ra được. Bạn chỉ lên một tầng nhẹ của hologram thôi. Chỉ cải tiến thêm năng lực của mình chứ không đủ sức đột phá mạng lưới nguyên tử của nó. Hiểu và tin Thượng Đế cũng giống nhà khoa học hiểu thiên nhiên, không giải quyết gì được đâu. Một tù nhân hiểu được tội của mình không có nghĩa là tự động được thả ra. Tin vào Thượng Đế chỉ là bắt đầu một hành trình rất dài để trở về với TĐ. Bạn thấy ông Jesus không, muốn trở về hiệp nhất với nguồn cội thì phải đổ máu của chính mình, chịu đánh đập, sỉ nhục và mọi sự đau đớn phản trắc. Ngài hy sinh chịu chết để chúng ta thấy được lối thoát. Một cẩm nang cao đẹp nhất lưu lại ngàn năm và ảnh hưởng hơn 2 tỷ sinh linh trên địa cầu. 

         Khi các bạn đọc những dòng chữ này, các bạn loé sáng trong đầu những ánh sáng. Nhưng, ánh sáng đó sẽ tắt khi bạn trở lại với cuộc sống đời thường rất thật của hologram. Nó đã được thiết kế rất tinh vi để hút các bạn trở lại sự si mê. Si mê trong miếng ăn, giấc ngủ, trong tiền tình dục lạc, trong tranh chấp hận thù, trong cảm giác khi coi các trận đấu banh, hay lúc đi mua sắm, lúc hẹn hò. Nó rất thật đó bạn. Cuộc sống chúng ta chỉ có bao nhiêu đó thôi, những giây phút vui buồn xen lẫn với những giây phút thật trống trải. Hãy giử lấy ánh sáng đó từng phút giây trong cuộc sống thì dần dần bạn sẽ tỉnh giấc chiêm bao, thời gian sẽ không còn làm chủ đời bạn, lúc đó bạn sẽ hiểu thế nào mới thật sự là ...Sống.

         Sự khám phá của khoa học đã thực sự kết thúc giả thuyết Tiến Hoá của Darwin và nhóm Evolutionist. Nó chấm dứt mọi sự tranh cãi từ hàng trăm năm qua về nguồn gốc con người. Qua những dữ kiện từ đầu đến giờ, khoa học đã xác nhận chúng ta không thể tự nhiên có. Vậy thì theo bạn, vũ trụ kỳ ảo, địa cầu vĩ đại và con người linh thiêng từ đâu mà ra ? Các bạn muốn nghĩ sao cũng được vì dù trí tuệ hay ngu si thì cũng chỉ sống vài chục năm là cùng. Các bạn tin hay không tin có Thượng Đế cũng không thay đổi được những gì đã được ấn định. Ai cũng đã có phần hết rồi, trình độ tiến hoá của tâm linh không thể đổi chác nhau được, không hiểu đời này thì đời sau, rồi đời sau nữa, hay vài ngàn năm nữa cũng sẽ hiểu thôi, có gì mà bận tâm. Lênh đênh trong cõi phù sanh, nếu cái tâm đui mù thì sẽ đi về đâu, và biết đến bao giờ mới tìm được bờ bến....  Vinh Danh Cha      -=Starboy=-
   6 tháng 7, 2013  Xin xem tiếp Phần 3.C:   Đã phát hành ngày 14/8/2013